X. zasadnutie MsZ v Bardejove – odmeňovanie primátora, viceprimátorov a poslancov

Na X. zasadnutí MsZ v Bardejove dňa 29. marca 2012 bol aj bod č. 8 – odmeňovanie volených orgánov mesta Bardejov. Z dôvodu rôznych dohadov a nepresných informácií zverejňujem fakty:

  • Odmeňovanie primátora mesta: Mestské zastupiteľstvo plat primátora opätovne raz ročne prerokuje. Zákonom stanovený plat je podľa počtu obyvateľov 2 272 eur. Poslanec RNDr. Marcel Tribus predniesol návrh , ktorým sa zvyšuje zákonom stanovený plat o 55% ( v roku 2011 bol zvýšený o 58%). Viac ako polovica poslancov MsZ tento návrh schválila a mesačný plat primátora je približne 3 521 eur.
  • Odmeňovanie viceprimátorov mesta: Zástupcom primátora, ktorí vykonávajú funkcie zástupcov primátora popri zamestnaní, môže orgán mesta ( primátor), ktorý ich poveril výkonom funkcie, poskytovať odmeny na základe vyhodnotenia úloh, ktorými ich poveril, maximálne do výšky 0,27 ( v roku 2011 bol 0,20) násobku mesačného platu primátora pre každého z nich. Tento návrh primátora mesta viac ako polovica poslancov MsZ schválila a mesačný plat viceprimátorov je približne 950 eur.
  • Odmeňovanie poslancov MsZ: Za účasť na zasadnutí MsZ a plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca 0,1 ( v druhom polroku 2011 0,05) násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok. Viac ako polovica poslancov MsZ tento návrh schválila. Ak poslanec nehlasuje, nárok na odmenu mu nevzniká. Za všetky hlasovania na jednom MsZ poslanec dostane približne 76 eur ( v druhom polroku 2011 približne 38 eur). Počet riadnych zasadnutí MsZ za kalendárny rok je 4.

Zaujímavosť: Článok 2. apríla 2012 – Korzár-Sme : poslanci 350 eur????????

Oprava článku: poslanci 78 eur

Komentár: je to spravodlivé odmeňovanie ??????????

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *