Významní rodáci z Dlhej Lúky

V 20. storočí sa obec Dlhá Lúka stala rodiskom viacerých osobností, ktoré dokázali obstáť v oblasti spoločenského, cirkevného a športového života, a zviditeľniť tak svoje rodisko na úrovni Slovenska, ba aj vo svete.

Martin Rubický, vyštudoval za kňaza v USA. Bol farárom v Pittstone v Pensylvánii. V roku 1925 sa zúčastnil osláv storočnice kostola sv. Anny v Dlhej Lúke.

Adolf Kotuliak (1909 – 1998), profesor Technickej univerzity v Košiciach. Pracoval na Katedre Náuky o kovoch v odbore Fyzika kovov.

Jozef Šimkanin (1915 – 2003), vyštudoval technické inžinierstvo v Košiciach, neskôr právo v Bratislave. Pôsobil v diplomatických službách Slovenskej republiky počas 2. svetovej vojny v Rusku a neskôr na Blízkom Východe v Libanone.

Karol Jančošek (1934 – 1989), novinár, prekladateľ a dramaturg Československého rozhlasu v Košiciach. Spracoval mnoho divadelných hier pre rozhlas a známy je aj svojou básnickou činnosťou.

Ján Mulík (1919 – 1995) Študoval históriu a pedagogiku na seminári v Nitre. V roku 1981 vo vydavateľstve Osveta vyšla jeho známa publikácia Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Bol riaditeľom gymnázia a neskôr aj múzea v Piešťanoch, kde aj zomrel.

Marián Jurčišin, (1949 – 2003) inžinier, teológ, fokolarín. Vyštudoval elektrotechnické inžinierstvo na Technickej univerzite v Bratislave. Od roku 1979 sa stal členom Hnutia fokoláre (zal. Chiara Lubich, Taliansko). Ako fokolarín pôsobil v Košiciach, Bratislave, Ríme a na misii v Moskve. Náhle zomrel v rýchliku cestou zo sibírskeho Krasnojarska. Svoj život a prácu zasvätil ideám laickej komunity Fokolarínov.

Terézia Kozlovská, (1919 – 2008) sestra Damiána. Do Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vstúpila v roku 1943. Doživotné sľuby zložila v roku 1952. Pracovala v cirkevnej charite  v Bratislave, v nemocnici v Prešove a v Košiciach. Po vynútenom odchode z Košíc bola v roku 1958 internovaná v Podolínci. Neskôr pôsobila na Morave v Tovačove, vo Vrícku a v Snine. Zomrela 89 ročná v komunite sestier vo Vrícku, kde je aj pochovaná.

Terézia Šimcová, sestra DositeaDo rehole Rádu sv. Františka z Assisi, vstúpila v roku 1946 v Parchovanoch. Potom pôsobila ako zdravotná sestra v Bratislave – Prievoze. Večné sľuby zložila v decembri 1954. Po internovaní v Podolínci pracovala od roku 1961  v ÚSP Rokytnice u Přerova, neskôr v Radkovej Lhote a v charitnom domove Bíla Voda u Javorníku. V roku 1993 sa vrátila na Slovensko do Zvolena a do Svidníka.

Ferdinand Buffa, významnýjazykovedec. Celý život pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V čase dôchodku sa vrátil na východ republiky do Prešova, kde externe prednášal na Prešovskej univerzite. Za svoju prácu získal rôzne uznania, okrem iného, v roku 1998 aj vysoké štátne vyznamenanie od poľského prezidenta A. Kwasnievskeho, a to dôstojnícky kríž Rádu zásluhy Poľskej republiky za rozvoj Poľsko – Slovenských vzťahov.

Vojtech Bosák, ekonóm a finančník. Pracoval na Ministerstve financií v Bratislave a v Prahe. Bol členom finančnej komisie, pri delení Československej federatívnej republiky v roku 1992 na dva samostatné štáty.

Ferdinand Jurčišin, kňaz, teológ, vyštudoval na Bratislavskom teologickom seminári v roku 1989. Pôsobí na fare v Seni pri Košiciach.

Ľudmila Buffová, rehoľníčka z Rádu sv. Dominika od roku 1990.

Adriána Jurčišinová, rehoľníčka z Rádu proroka sv. Eliáša, od roku 1998  pôsobí v Ľvove na Ukrajine.

Mikuláš Komanický, sa preslávil ako športovec futbalista. Hrával druhú celoštátnu československú ligu v Bardejove a prvú ligu za Tatran Prešov, odkiaľ sa dostal aj do reprezentácie Česko – Slovenska. Po skončení aktívnej činnosti pôsobil ako futbalový tréner na Slovensku aj v zahraničí.

Marián Vavrek, je šesťnásobným majstrom Slovenska vo volejbale. V rokoch 1989 – 1992 hrával tiež za reprezentáciu ČSFR juniorov. Od roku 1993 bol takmer desať rokov stálym členom reprezentačného výberu Slovenskej republiky.

Daniel Kukľa, paraplegik a člen reprezentácie Slovenska na paralympiáde v Sydney v roku  2000 ako aj na iných rôznych medzinárodných súťažiach, napr. Louny a Pardubice v Čechách, MMM Košice, Arabské Emiráty ap. viac o Daniel Kukľa

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *