Voľby do NR SR 2012 v pohostinstve

Voľby do Národnej rady (parlamentu) Slovenskej republiky 2012 v pohostinstve.

Voľby do NR SR sa  uskutočnia 10. marca 2012 v pohostinstve (krčme) na základe rozhodnutia primátora mesta Bardejov : Číslo :2011/05444 – SVV v Bardejove dňa: 28. 11. 2011.

Pravdou je, že v Dlhej Lúke nie je kultúrny dom a priestory objektu, ktorý slúžil pre klub dôchodcov, poštu, knižnicu, skautov a voľby sa rekonštruuje.

Ale obyvatelia Dlhej Lúky ma oslovili s otázkou:

Priestory pohostinstva sú pre voľby do NR SR nedôstojné a dehonestujú ústavné právo občana zúčastniť sa volieb. Prečo nie sú voľby  v priestoroch Základnej školy   s materskou školou v Dlhej Lúke na ulici Majer, alebo na ulici Pánska?

Odpoveď ???? niektorých obyvateľov: Lebo riaditeľ školy Mgr. Martin Šmilňák nedovolil uskutočniť voľby v priestoroch školy!!!

Preto som sa opýtal riaditeľa CZŠ s MŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke Mgr. Martina Šmilňáka, prečo nie sú voľby v priestoroch školy. Jeho odpoveď:

Mgr. Martin Šmilňák

„Primátor mesta Bardejov, ani pracovníci mestského úradu sa na mňa neobrátili s požiadavkou, aby sa voľby do NR SR v Dlhej Lúke konali v našej škole. Snažíme sa, aby sa škola stala centrom kultúrneho a spoločenského života v Dlhej Lúke. Je samozrejmé, že v prípade potreby poskytneme mestu potrebné priestory a čo najdôstojnejšie ich pripravíme. Všetky voľby vnímam ako dôležitú celospoločenskú udalosť a v takom prípade poskytneme všetko potrebné ochotne a bezodplatne.“

Toľko riaditeľ školy Mgr. Šmilňák. Tak sa pýtam, prečo kompetentní neoslovili riaditeľa školy. Prečo musia obyvatelia Dlhej Lúky voliť v pohostinstve ?

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *