Hviezdička v Zborove (22 – 25.8.2010)

Táto udalosť sa skončila

Vedúci detského speváckeho zboru Hviezdička každoročne organizujú v lete pre členov krátky tábor, ktorý je pre nich odmenou za spievanie na svätých omšiach. Preto aj tento rok koncom letných prázdnin bola Hviezdička v takomto tábore v Zborove.

Celé 4 dni sa niesli v znamení konania dobrých skutkov. Pre deti bol pripravený bohatý program plný hier, aktivít, súťaží a zábavy. Nesmela chýbať ani opekačka či diskotéka, pri ktorých si deti zaspievali a zatancovali. Svojím spevom  vyčarovali úsmevy na tvárach aj pacientom v Domove ošetrovateľskej starostlivosti.

Detský zbor Hviezdička tiež zaspieval na slávu Božiu aj v kostole sv. Margity. Tábor sa naozaj veľmi vydaril, pretože deťom sa domov vôbec nechcelo ísť. Odchádzali však plní krásnych zážitkov a už teraz sa tešia na nasledujúci rok…

A aby sme nezabudli – ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli počas tábora!!!