Dlhá Lúka

Správa mestskej časti

Kontakty

Meno:poslanec MsZ Bardejov Ing. Ján Židzik
Email:zidzik@ssjh.sk
Bydlisko:Pod Kútmi 17
085 01 Bardejov
Mobil:0903139060


Zvýšenie cestovného MHD Bardejov

MHDMesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí. Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s. , prevádzka Bardejov.

V piatok 15. 10. 2010 boli na Radničnom námestí za účasti prevádzkovateľa MHD v Bardejove SAD Prešov, a.s. Prešov a zástupcov MsU Bardejov predstavené obyvateľom mesta,ako aj cestujúcej verejnosti, nový vozidlový park

Kapacita vozidlového parku MHD Bardejov

Autobus

Počet autobusov

Počet miest na sedenie

Počet miest na státie

Počet miest spolu

Karosa B 732

1 ks

31

63

94

Karosa B 952

1 ks

31

63

94

Tedom Kronos

6 ks

32

67

99

SOR 8,5

2 ks

24

38

62

Od 1.októbra 2011 sa zmenil cestovný poriadok MHD v Bardejove, ktorý znepríjemnil cestovanie nielen obyvateľom mestskej časti Dlhá Lúka, ale aj ostatným obyvateľom mesta Bardejov. Na základe sťažností obyvateľov Dlhej Lúky som písal sťažnosti (interpelácie) na úpravu cestovného poriadku MHD.

kliknúť sťažnosť 1         kliknúť odpoveď MsÚ na sťažnosť 1

kliknúť sťažnosť 2         kliknúť odpoveď MsÚ na sťažnosť 2

Dňa 15. decembra 2011 na zasadnutí MsZ Bardejov bol schválený nový cenník cestovného (tarifné podmienky) MHD základné cestovné z 0,40 na 0,50 eur.                

kliknúť cenník

Dôvodová správa zvýšenia cestovného(oddelenie podnikateľských činností MsÚ): Zvyšujúca sa strata je spôsobená hlavne odpismi, ktoré budú v roku 2011 kulminovať, ako aj počtom, štruktúrou prepravovaných osôb, kde je stúpajúci trend prepravovaných osôb za zľavnené cestovné -kategória žiakov a dôchodcov, vzhľadom na vekovú štruktúru a demografický vývoj počtu obyvateľov mesta. Logickým dôsledkom tohto vývoja je i zvyšujúca sa strata, i keď celkové náklady zásadne nevzrástli.

kliknúť dôvodová správa MsÚ

Financovanie MHD z rozpočtu mesta:

2010

 2011

2012 

347 344 eur

 448 253 eur

547 913 eur 

Zvýšenie príspevku na financovanie MHD počíta so zmluvnou ročnou platbou SAD Prešov a platbou za stratu za rok 2010 (2011).

Okrem každoročného zvyšovania financovania MHD o takmer 100 000 eur a zvyšovania cestovného (dôvody: zaplatenie nových autobusov SAD Prešov (odpisy), zvýšenie nákladov na prepravu (nafta, mzdy...) a malou tržbou z cestovného) sa mení aj cestovný poriadok MHD. Zmeny v cestovnom poriadku MHD od 1. októbra 2011 v niektorých prípadoch nielenže boli proti zlepšeniu cestovania obyvateľov Bardejova, ale aj ekonomicky nevýhodné.Len registrovaní užívatelia môžu písať komentáre. Zaregistruj sa


Predchádzajúca   1   Ďalšia