Kostol sv. Anny

Pôvodný jednoloďový kostol bol ukončený v roku 1825. Tento letopočet je vyrytý nad hlavným vstupom do kostola. Kostol mal pozdĺžny tvar s polkruhovým presbytériom a prevládajúcimi pruskými klenbami.  Od svojho vzniku prešiel viacerými úpravami.

V roku 1910 a 1965 sa robili dve väčšie úpravy, pri ktorých sa opravovala kostolná veža, strecha a sakristia. Tri oltáre a kostolný organ pochádzajú z čias prvých opráv kostola, t.j. z rokov 1906 – 1910. V tomto období bola v kostole vybudovaná kazateľnica, ktorá sa pred maľovaním interiéru v roku 1981 z kapacitných dôvodov odstránila. Svojmu účelu prestala slúžiť aj preto, že v roku 1942 bol kostol napojený na elektrickú sieť a postupne sa začalo s ozvučením kostola. Patrónkou kostola je sv. Anna, ktorej socha je umiestnená na hlavnom oltári.

Ľavý bočný oltár je zasvätený P. Márii Škapuliarskej a pravý Božskému Srdcu Ježišovmu. Medzi vzácne pamiatky kostola patria závesne obrazy sv. Anny a Panny Márie Škapuliarskej, ktoré pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Pôvod tretieho zaujímavého obrazu sv. Rodiny v byzantskom štýle je neznámy. Okenné vitráže s motívmi Ježišovho Božského Srdca a Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda i troch Uhorských kráľov – sv. Štefana, Imricha a Ladislava sú darom našich rodákov z Ameriky. Stropné klenby kostolnej lode sú maľované košickým maliarom Gáborom. Ich posviacku vykonal 3. augusta 1947 apoštolský protonotár Gejza Žebrácky.

Z dôvodov prirodzeného nárastu obyvateľstva, ako aj záverov 2. vatikánskeho koncilu došlo v rokoch 1994 až 1996 k prístavbe a rekonštrukcii celého kostola sv. Anny. Pretože pôvodný kostol nebol na zozname štátnych kultúrnych pamiatok, rekonštrukčné práce boli riešené pomerne radikálne. Po zbúraní celej svätyne a sakristie bol prestavaný do súčasnej podoby, pričom jeho kapacita sa zvýšila viac než dvojnásobne.

Posviacku kostola vykonal  na odpust v júli 1995 košický arcibiskup Alojz Tkáč. Následne po zabudovaní pevného obetného stola a ambóna, bol kostol sv. Anny konsekrovaný pomocným košickým biskupom, Bernardom Boberom, dňa 26. augusta 1996. Do novej časti kostola bol dodaný korpus v životnej veľkosti a nová krížová cesta z rezbárskej dielne Ivana Markoviča z Považskej Bystrice. Svätyňa kostola sa okrem travertínového ambóna a obetného stola doplnila pôvodným oltárom z roku 1906.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *