Poškodený most v mestskej časti Bardejov – Dlhá Lúka

V júli 2001 bol v dôsledku zvýšenej hladiny rieky Kamenec (povodne) čiastočne poškodený dvojpoľový most, ktorý prepája ulice Dlhá a Pod Kútmi.Mesto Bardejov riešilo rekonštrukciu mosta živičnou úpravou povrchu (asvaltový koberec) a zváraním oplotenia jeho vyrovnanie.

Nevýhovujúci stav mosta interpelovali poslanci MsZ:

Ing. Ferdinand Exner

Ing. Ján Židzik

Z odpovede m.p. Bapos dňa 30.08.2010:

Odborným statikom bolo odporúčané vybudovanie novej strednej opory pri zachovaní terajšej hornej nosnej oceľovej konštrukcie mosta alebo vybudovanie nového jednopoľového mostu bez strednej opory. Bapos v rozsahu svojih kompetencií opakovane navrhne PČ MsÚ Bardejov vykonať dopravnú uzáveru poškodeného mostu  a odporúči zaoberať sa prípravou návrhu na vybudovanie pešej lávky.

Z odpovede PČ MsÚ Bardejov (oddelenie podnikateľských činností MsÚ) dňa 22.9.2011:

Mesto má snahu riešiť zlý stavebno-technický stav mosta. V roku 2008 dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mostného objektu. Predpokladaný finančný náklad 220 000 eur.

Prechodné užívanie s prípadnými obmedzeniami z hľadiska bezpečnosti nie je možné.Môj názor:

Vzhľadom na hospodársku krízu a finančnú situáciu v mestskom rozpočte je financovanie nového mosta v sume 220 000 eur z rozpočtu mesta nemožné. V takomto prípade, keď vedenie mesta v priebehu 10 rokov nevyriešilo financovanie výstavby nového mosta z vlastných zdrojov, zdrojov vlády, ministierstev a Eúropskych fondov je riešenie zlého stavebno-technického stavu mosta v ďalekej budúcnosti.

Riešenie vedenia mesta Bardejov:

august 2011 (10. výročie povodne a poškodenie mosta): osadenie značiek

január 2012 (darček na nový rok): uloženie betónových kvetináčov