Minerálny prameň v Dlhej Lúke

História: 
V súvislosti s históriou je zaujímavé, že na obecnej pečati s menom „Dluho Luka“ z roku 1787 sú vyobrazené dve studne: jedna má na kľuke s navíjadlom vedro spustené do studne, čo asi predstavuje naberanie úžitkovej vody, nad druhou studňou je na žrdi zavesená menšia nádoba zrejme na naberanie minerálnej vody na pitie. Na základe toho možno azda usudzovať, že obec už vtedy mala istú dôležitosť, keďže mala svoju pečať a že pre ňu bola charakteristická dvojaká voda, okrem obyčajnej aj minerálna. Prameň mal liečivé účinky a bol pýchou obce v širokom okolí. Jeho minerálna voda bola predmetom obchodovania, ktorého začiatky môžeme klásť do konca 17. storočia. Voda bola plnená do fliaš a v debnách posielaná bardejovským obchodníkom. Tento prameň si prenajímali aj jednotlivci. Posledným známym nájomcom bol smilniansky  Herško, ktorý si prameň prenajal od grófa Erdödyho.

Súčastnosť:
V roku 1974 bola vybudovaná jeho súčasna nadstavba. Od roku 1996 je z dôvodu kontaminácie vody minerálny prameň uzatvorený. Vybudovaním kanalizácie v Dlhej Lúke s prostriedkov Európskych fondov je možnosť znečistenia prameňa fekálnymi baktériami veľmi malá. Pretože vlastníkom pozemku je mesto Bardejov a správcom je Bardejovský podnik služieb BAPOS, poslanci MsZ navrhovali vedeniu mesta riešiť obnovenie prameňa.

2009 – Ing. Pavol Tarcala

2010 – Ing. Ferdinand Exner

2011 – Ing. Ján Židzik