O Dlhej Lúke

Dlhá Lúka sa nachádza severovýchodne od Bardejova, perly horného Šariša, pričom od roku 1972 tvorí jeho mestskú časť. Leží na dolnom toku Kamenca tvoriaceho severný prítok Tople pod pohorím Nízkych Beskýd.

Jej svahovitý chotár sa rozprestiera v nadmorskej výške od 260 do 600 metrov a tvorí súčasť Ondavskej vrchoviny. Východ a západ obce obklopujú nesúvislé pásma málo úrodných polí lemované prstencami lesov a hôr.

Katastrálne územie obce o rozlohe 902 hektárov pozostáva zo 68 ha pôdy intravilánu a v extraviláne o veľkosti 834 ha prevažuje výmera lesov nad lúkami.

Pohľadnica obce Dlhá Lúka

Západným susedom obce sú Bardejovské Kúpele známe svojimi liečivými prameňmi, ktorých ochranné pásmo sa prelína s katastrom Dlhej Lúky. V severojužnom smere sa obcou tiahne hlavná cesta, ktorá ju spája s bývalým makovickým panstvom Zborov a starobylým kráľovským mestom Bardejov. 

V súčasnosti žije na jej území 1680 obyvateľov. Pôvodne gazdovské obydlia z prvej polovice minulého storočia, boli postupne prebudované na moderné domy doplnené radovou zástavbou rodinných domov na uliciach Makovická, Chmelník, Kamenec a Pod Kútmi. Obec je rímskokatolícka a od roku 1495 je stálou súčasťou farnosti Zborov. Významným dňom obce je 26. júl, ktorý je sviatkom patrónky kostola sv. Anny a sv. Joachima.