Liturgický program

LITURGICKÝ PROGRAM NA 12. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ 24.6.2019 – 30.6.2019

 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • ZB: Matej Mašľár bývajúci v Lukove a Petra Kaščakovábývajúca v Lukove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  • ZB: Andrej Baláž bývajúci v Osikove a Eva Haneková bývajúca v Zborove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  •  DL: Lukáš Krafčík bývajúci v Smilne a Emília Šimcová bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 23.6., 30.6., 7.7.2019.
  •  SM: Lukáš Krafčík bývajúci v Smilne a Emília Šimcová bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 23.6., 30.6., 7.7.2019.

Zborov

 • Vo štvrtok bude zvyčajná adorácia po sv. omši do 18:30.
 • Novomanželia Babjakoví obetovali na kostolné potreby 100 €.

Dlhá Lúka                                                              

 • Stretko pre mládež nebude.

Všade

 • Ďakujeme všetkým birmovancom za brigády na fare počas tohto aj minulého týždňa.
 • Komunikovať s kňazmi môžete prostredníctvom mobilných telefónov: farár 0948 600 480, 1. kaplán 0940 604 425, 2. kaplán 0948 213 543. Pripomíname tiež farský mail: fara@farnostzborov.sk
 • Ešte sa dá prihlásiť na náš Farský tábor. ➢ Termín: 1.7. – 5.7.2019 ➢ Miesto: U Kamila ➢ Cena: 17€ ➢ Deti od 5 – 11 rokov. ➢ Po zapísaní dieťaťa si vezmite prihlášku.
 • Keďže je pomerne dosť komplikovaný program, Deviatnik k Božskému Srdcu sa modliť nebudeme, ale bude 3-dňová pobožnosť k Božskému Srdcu v Utorok, Stredu a vo Štvrtok pred sv. omšou, kde nie je vtedy sv. omša, môžete sa ho pomodliť individuálne.

LITURGICKÝ PROGRAM NA 10. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ C/2019

Oznamy na 10. Cezročný týždeň 10.6.2019 – 16.6.2019

 • Ohlášky (sviatosť manželstva chcú prijať):
  • DL: Jozef Rubis bývajúci v Železníku a Lívia Bocková bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • DL: Lukáš Klesik bývajúci v Dlhej Lúke a Petra Kovaľová bývajúca v Bardejove. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • ZB: Martin Babjak bývajúci v Košiciach a Denisa Tomašková bývajúca v Košiciach. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • ZB: Matej Mašľár bývajúci v Lukove a Petra Kaščakovábývajúca v Lukove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  • ZB: Andrej Baláž bývajúci v Osikove a Eva Haneková bývajúca v Zborove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.

Zborov

 • Vo štvrtok bude zvyčajná adorácia po sv. omši do 18:30.
 • Stretko pre mládež bude v sobotu o 18:30 u Kamila. Stretko pre miništrantov bude v Pondelok o 18:30 u Kamila.
 • Vo štvrtok bude stretnutie kurátorov na fare v Zborove o 19:00 hod.
 • Z pohrebu Ľudovíta Kviatkovského obetovali na kostol 50 €.

Dlhá Lúka                                                               

 • Stretko pre mládež budev stredu o 18:00 v kostole.
 • Zo sobáša novomanželov Grajzingerových obetovali na kostolné potreby 50 €.

Všade

 • Prihlasovanie na Birmovku 2020 bolo v stredu uzavreté. Prihlásilo sa 84 birmovancov z celej našej farnosti (ZB 36, DL 36, SM 12). Z dôvodov predchádzania diskriminácie a klientelizmu do tejto skupiny už nebude nikto prijatý. Nasledujúca birmovka sa očakáva v roku 2022 pre ročníky 2006 a staršie.
 • Od zajtra budete mať možnosť komunikovať s kňazmi prostredníctvom mobilných telefónov: farár 0948 600 480, 1. kaplán 0940 604 425, 2. kaplán 0948 213 543. Pripomíname tiež farský mail: fara@farnostzborov.sk
 • CZŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke organizuje 15.6.2019 (sobota) turistický výlet do Západných Tatier – Roháčov na vrch Baníkov. Cena je 13 € (dospelí) a 6,5 € (žiaci). Prihlásiť sa treba záväzne do 11.6. v škole, alebo v sakristii kostola v Dlhej Lúke, alebo na uvedených číslach. Najneskôr k dátumu 11.6. treba priniesť aj peniaze do školy, alebo do kostola, aby sa mohol objednať autobus. Bližšie info na nástenke v škole a v kostoloch.
 • Ešte sa dá prihlásiť na náš Farský tábor. ➢ Termín: 1.7. – 5.7.2019 ➢ Miesto: U Kamila ➢ Cena: 17€ ➢ Deti od 5 – 11 rokov. ➢ Po zapísaní dieťaťa si vezmite prihlášku.
 • Arcibiskupský úrad nám oznámil, že bude výmena kaplánov. Kaplán Marek odchádza do farnosti Trhovište a do našej farnosti príde kaplán Peter Sabol z farnosti Pavlovce nad Uhom.