Aktuálne

Územný plán mestskej časti Bardejov – Dlhá Lúka

V auguste 2007 bol vypracovaný územný plán mesta (ÚPN-O) Bardejov. Ako územie, určené k riešeniu územným plánom mesta, bol stanovený sídelný útvar (mesto) Bardejov, vrátane územne odlúčených mestských častí Bardejovské kúpele a Mihaľov, a pričlenených mestských častí – pôvodne samostatných obcí Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka (pričlenené k mestu v roku 1970), v hraniciach ich katastrálnych území.

Čítať viac