Dlhá Lúka

História

Historické materiály o počiatkoch obce podobne, ako aj o blizkom zborovskom hrade sú pomerne skromné. Isté je, že keď Uhorský kráľ Karol Róbert v roku 1320 určuje územie Bardejova, vo svojej listine uvádza, že jeho severovýchodnú hranicu tvorí silvae Huzywmezew a Villa Huyfol, t.j. Dlhá Lúka a Nová Ves. Táto zmienka je považovaná za... Zobraziť celý článok


Dlhá Lúka vždy bola cirkevne úzko spätá so Zborovom. Nikdy nemala svoju vlastnú faru. Od preloženia fary pre morovú epidémiu v roku 1495 zo Smilna do Zborova, je obec stálou súčasťou zborovskej farnosti. O súvislejších dejinách cirkvi v Dlhej Lúke možno hovoriť od 16. storočia, keď Zborov obdaroval svoju filiálku významnými kultovými... Zobraziť celý článok


Pôvodný jednoloďový kostol bol ukončený v roku 1825. Tento letopočet je vyrytý nad hlavným vstupom do kostola. Kostol mal pozdĺžny tvar s polkruhovým presbytériom a prevládajúcimi pruskými klenbami.  Od svojho vzniku prešiel viacerými úpravami. V roku 1910 a 1965 sa robili dve väčšie úpravy, pri ktorých sa opravovala kostolná... Zobraziť celý článok


Nositeľmi  vzdelanosti a kultúry na dedinách boli spočiatku kňazi. Záznamy v členskej knihe Bratstva Panny Márie, založeného v Dlhej Lúke v roku 1862, poukazujú na istú negramotnosť obyvateľov. Vedľa mien niektorých členov je namiesto podpisu perom ťahaný krížik, čo dosvedčuje, že mnoho z nich sa v tomto čase ešte nevedelo... Zobraziť celý článok


Predchádzajúca   1   Ďalšia