Autor: Dlhá Lúka

LITURGICKÝ PROGRAM NA 12. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ 24.6.2019 – 30.6.2019

 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • ZB: Matej Mašľár bývajúci v Lukove a Petra Kaščakovábývajúca v Lukove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  • ZB: Andrej Baláž bývajúci v Osikove a Eva Haneková bývajúca v Zborove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  •  DL: Lukáš Krafčík bývajúci v Smilne a Emília Šimcová bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 23.6., 30.6., 7.7.2019.
  •  SM: Lukáš Krafčík bývajúci v Smilne a Emília Šimcová bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 23.6., 30.6., 7.7.2019.

Zborov

 • Vo štvrtok bude zvyčajná adorácia po sv. omši do 18:30.
 • Novomanželia Babjakoví obetovali na kostolné potreby 100 €.

Dlhá Lúka                                                              

 • Stretko pre mládež nebude.

Všade

 • Ďakujeme všetkým birmovancom za brigády na fare počas tohto aj minulého týždňa.
 • Komunikovať s kňazmi môžete prostredníctvom mobilných telefónov: farár 0948 600 480, 1. kaplán 0940 604 425, 2. kaplán 0948 213 543. Pripomíname tiež farský mail: fara@farnostzborov.sk
 • Ešte sa dá prihlásiť na náš Farský tábor. ➢ Termín: 1.7. – 5.7.2019 ➢ Miesto: U Kamila ➢ Cena: 17€ ➢ Deti od 5 – 11 rokov. ➢ Po zapísaní dieťaťa si vezmite prihlášku.
 • Keďže je pomerne dosť komplikovaný program, Deviatnik k Božskému Srdcu sa modliť nebudeme, ale bude 3-dňová pobožnosť k Božskému Srdcu v Utorok, Stredu a vo Štvrtok pred sv. omšou, kde nie je vtedy sv. omša, môžete sa ho pomodliť individuálne.

LITURGICKÝ PROGRAM NA 10. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ C/2019

Oznamy na 10. Cezročný týždeň 10.6.2019 – 16.6.2019

 • Ohlášky (sviatosť manželstva chcú prijať):
  • DL: Jozef Rubis bývajúci v Železníku a Lívia Bocková bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • DL: Lukáš Klesik bývajúci v Dlhej Lúke a Petra Kovaľová bývajúca v Bardejove. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • ZB: Martin Babjak bývajúci v Košiciach a Denisa Tomašková bývajúca v Košiciach. Ohlášky v dňoch: 26.5., 2.6., 9.6.2019.
  • ZB: Matej Mašľár bývajúci v Lukove a Petra Kaščakovábývajúca v Lukove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.
  • ZB: Andrej Baláž bývajúci v Osikove a Eva Haneková bývajúca v Zborove. Ohlášky v dňoch: 9.6., 16.6., 23.6.2019.

Zborov

 • Vo štvrtok bude zvyčajná adorácia po sv. omši do 18:30.
 • Stretko pre mládež bude v sobotu o 18:30 u Kamila. Stretko pre miništrantov bude v Pondelok o 18:30 u Kamila.
 • Vo štvrtok bude stretnutie kurátorov na fare v Zborove o 19:00 hod.
 • Z pohrebu Ľudovíta Kviatkovského obetovali na kostol 50 €.

Dlhá Lúka                                                               

 • Stretko pre mládež budev stredu o 18:00 v kostole.
 • Zo sobáša novomanželov Grajzingerových obetovali na kostolné potreby 50 €.

Všade

 • Prihlasovanie na Birmovku 2020 bolo v stredu uzavreté. Prihlásilo sa 84 birmovancov z celej našej farnosti (ZB 36, DL 36, SM 12). Z dôvodov predchádzania diskriminácie a klientelizmu do tejto skupiny už nebude nikto prijatý. Nasledujúca birmovka sa očakáva v roku 2022 pre ročníky 2006 a staršie.
 • Od zajtra budete mať možnosť komunikovať s kňazmi prostredníctvom mobilných telefónov: farár 0948 600 480, 1. kaplán 0940 604 425, 2. kaplán 0948 213 543. Pripomíname tiež farský mail: fara@farnostzborov.sk
 • CZŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke organizuje 15.6.2019 (sobota) turistický výlet do Západných Tatier – Roháčov na vrch Baníkov. Cena je 13 € (dospelí) a 6,5 € (žiaci). Prihlásiť sa treba záväzne do 11.6. v škole, alebo v sakristii kostola v Dlhej Lúke, alebo na uvedených číslach. Najneskôr k dátumu 11.6. treba priniesť aj peniaze do školy, alebo do kostola, aby sa mohol objednať autobus. Bližšie info na nástenke v škole a v kostoloch.
 • Ešte sa dá prihlásiť na náš Farský tábor. ➢ Termín: 1.7. – 5.7.2019 ➢ Miesto: U Kamila ➢ Cena: 17€ ➢ Deti od 5 – 11 rokov. ➢ Po zapísaní dieťaťa si vezmite prihlášku.
 • Arcibiskupský úrad nám oznámil, že bude výmena kaplánov. Kaplán Marek odchádza do farnosti Trhovište a do našej farnosti príde kaplán Peter Sabol z farnosti Pavlovce nad Uhom.

Zľava za separovaný zber pre rok 2012

Separovaný zber.

Separovaným zberom odpadov nielen šetríme životné prostredie, ale je ekonomicky výhodný pre obyvateľov a mesto. Triedením odpadu získate zľavu z poplatku za komunálny odpad 5eur na osobu za rok : z 27,01 eur na 22,01 eur.        

kliknúť: informačný spravodaj

Podmienky pre získanie zľavy:

 • Do vriec (kontajnerov) ukladať len príslušné komodity pre ktoré sú určené. V prípade zmiešaného odpadu sa vrece (kontajner) považuje za neseparovaný a zľava sa neuplatní.
 • V určený deň podľa harmonogramu separovaného zberu musí občan vyložiť príslušné farebne označené vrecia (musí byť naplnený kontajner pre separovaný zber).
 • Kontajner pred obytným domom (kontajner na stanovišti pre separovaný zber v prípade bytového domu na sídlisku) musí byť označení nálepkou s čitateľným EAN kódom (čiarovým kódom).
 • Počas zberu separovaného odpadu pracovník prečíta prístrojom čiarový kód kontajnera. Počet prečítaných čiarových kódov určuje počet vyseparovaných vriec (kontajnerov). Zľavu získajú obyvatelia obytného domu príslušného kontajnera ( v prípade bytového domu na sídlisku získajú zľavu tie byty ktorým je pridelené príslušné stanovište na separovaný zber).
 • Zľava sa započíta v platových výmeroch za komunálny odpad v budúcom kalendárnom roku.

X. zasadnutie MsZ 29.3.2012

Vo štvrtok 29. marca 2012 zasadnú po desiaty krát do svojich poslaneckých lavíc zvolení zástupcovia Mesta Bardejov na roky 2010 – 2014.

Program rokovania obsahuje spolu 21 bodov a okrem iného prerokujú aj Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, výročnú správu o hospodárení m. p. Bapos za rok 2011, Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2011, nakladanie s majetkom mesta,

I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012, odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov, zmeny a doplnky územno-plánovacej dokumentácie mesta Bardejov a mnohé ďalšie materiály.

Rokovanie začína o 9, 00 hod. ráno v zasadačke mestského zastupiteľstva v budove Mestského úradu v Bardejove.