Dlhá Lúka

Aktuálne


PredchádzajúciPrehľadĎalší

Liturgický program na Veľkonočný týždeň 2.4.2018 – 8.4.2018

 

Liturgický  prehľad

Dlhá lúka

Pondelok 

2.4. 

Veľkonočný pondelok

 07:30

 

10:30

MJ

JU

 

 

+ Jozef Vojtuš

 

ZBP Alžbeta 70rž.

Utorok

3.4.

Veľkonočný utorok

18:30

MJ

 

+ Milan, Marián Švirk

Streda

4.4.

Veľkonočná streda

06:30MJ

 

 

 

+ Ján, Anna Hoľpit

 

Štvrtok

5.4.

Veľkonočný štvrtok

17:15

 

P

 

Školská

Piatok

6.4.

Veľkonočný piatok

17:30 MJ

 

 

 

 

+ čl. PM. Škap.

 

 

Sobota

7.4.

 

 

Veľkonočná sobota

 

15:15

16:00

MJ

 

 

Večeradlo

Sobášna sv. Omša

Kostura - Juhásová

Nedeľa

8.4.

2. Veľkonočná nedeľa  

Nedeľa Božieho milosrdenstva

07:30

 

10:30

MJ

 

 

M

 

 

 

 

+  Jozef Punda mesačná

+ Anna, Mikuláš Hanuščák

           

 Oznamy na Veľkonočný týždeň 2.4.2018 – 8.4.2018

 ●ZB,DL: Dnes bude Eucharistická pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci o 14:00h.

Pred sv. omšami pokračujeme v modlitbe deviatnika k Božiemu milosrdenstvu.

Odchod autobusu do Krakova bude v nedeľu 8.4.2018 ráno 2:45h. od fary v Zborove a o 3:00h z parkoviska pri kostole v Dlhej Lúke.

V sobotu 7.4.2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom. Program sa začne o 9:00 v Mestskej športovej hale a skonči sa sv. omšou o 14:00 v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. Už len dnes sa môžete prihlásiť sa na toto stretnutie v sakristii kostola.

● ZB,SH: Zápis žiakov do 1. Ročníka základnej školy na CZŠ s materskou školou Sv. Faustíny bude 13.4.2018 v Dlhej lúke. Podrobnosti nájdete na plagáte na nástenke.

SM: Pozývame žiakov základnej školy II. stupňa, aby sa zapísali na vyučovanie na CZŠ s MŠ Sv. Faustíny v Dlhej lúke.

Spovedanie chorých v našej farnosti bude v tomto týždni takto:

Vo štvrtok 5.4.2018 -  SM, DL od 8:00h.

V piatok 6.4.2018 – ZB: od 7:30h., SH: od 8:00h.