Dlhá Lúka

Aktuálne


PredchádzajúciPrehľadĎalší

 

Liturgický program na Veľký týždeň 26.3.2018 – 1.4.2018

 

Liturgický  prehľad

Dlhá Lúka

Pondelok 

26.3. 

Pondelok Veľkého týždňa

 17:30

 

P

ZBP Ľudmila Lukáčová – 70rž.

Utorok

27.3.

Utorok Veľkého týždňa

17:30

P

ZBP Angela Mizeráková – 85rž.

Streda

28.3.

Streda Veľkého týždňa

17:30

M

 

 

 

+ Jozef, Anna Belejčák

 

Štvrtok

29.3.

Zelený štvrtok Pánovej večere

17:30

 

M

 

+ Andrej, Zuzana Zlatckí

Piatok

30.3.

Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána

10:30

14:45

15:00

M

 

M

Krížová cesta

Deviat. k Bož. mil.

Veľkopiatkové ob.

Sobota

31.3.

 

 

Biela sobota

 

 

15:00

18:45

19:00

M

 

M

Požehnanie jedál

Deviat. k Bož. mil.

ZBP čl. Brats. PM. Š

Veľkonočná vigília

 

Nedeľa

1.4.

   Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

07:30

 

10:30

 

 

 

P

 

MJ

 

 

+ čl. BPSR

 

ZBP čl. bratstva SV. Michala

           

Oznamy na Veľký týždeň 26.3.2018 – 1.4.2018

Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o 14:00h.

Dnes bude 29 kňazov vysluhovať sviatosť zmierenia v bazilike Sv. Egídia v Bardejove v čase od 14.00 -16:30h.  Prosíme využite túto príležitosť vyspovedať sa pred Veľkonočnými sviatkami.

Ďakujeme všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a realizácii Dekanátneho stretnutia mladých v Zborove ktoré bolo 10.3.2018. Pán Boh zaplať za vašu pomoc!

Vo štvrtok 29.3.2018 bude v Košiciach dopoludnia v Dóme sv. Alžbety sv. omša svätenia olejov o 9:30h.

V sobotu 7.4.2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom. Program sa začne o 9:00 v Mestskej športovej hale a skonči sa sv. omšou o 14:00 v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. Kto má záujem ísť na toto stretnutie nech sa prihlási v sakristii kostola do nedele 1.4.2018.

ZB,DL,SM: Na zelený štvrtok 29.3.2018 bude na večernej sv. omši obrad umývania nôh. Prosíme dobrovoľníkov chlapov aby sa pripravili na tento obrad.

Na Veľký piatok 30.3.2018 je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu 31.3.2018 večer na Veľkonočnej vigílii bude obnova krstných sľubov na ktorú si prineste so sebou sviece.

Počas Veľkonočného Trojdnia môžeme získať za zvyčajných podmienok úplne odpustky:

    - na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo

    - na Veľký piatok za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení

    - pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.