Dlhá Lúka

Aktuálne


PredchádzajúciPrehľadĎalší

 

Liturgický program na 4.týždeň v Pôstnom období 12.3.2018 – 18.3.2018

 

Liturgický  prehľad

Dlhá Lúka

Pondelok 

12.3. 

Pondelok  po 4. pôstnej nedeli

 06:30

 

P

+ Alojz Jurčišin Hlavná 28

Utorok

13.3.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

17:30

MJ

 

+ Mária, Jozef, Helena Vabno

Streda

14.3.

Streda po 4. pôstnej nedeli

17:30MJ

 

 

 

 

+ Jozef, Anna, Jozef Graca - Sady

Štvrtok

15.3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

07:15

 

P

 

školská

Piatok

16.3.

Piatok  po 4. pôstnej nedeli

17:30

18:00

 

M

ZBP rod. Švirková

Krížová cesta

Za účasti detí

Sobota

17.3.

Sobota po 4. pôstnej nedeli

 

 

 

 

Nedeľa

18.3.

   5. Pôstna nedeľa

07:30

 

 

10:30

 

 

 

P

 

 

MJ

 

 

 

Za farnosť

 

 

+ Jozef - Dlhá 69

           

Oznamy na 4.týždeň v Pôstnom období 12.3.2018 – 18.3.2018

●ZB: Dnes sa budeme modliť deviatnik k Sv. Jozefovi o 13:45h.

●ZB: Dnes o 14:00 bude pobožnosť krížovej cesty. Túto krížovú cestu pripravili učitelia a žiaci z  CZŠ Sv. Faustíny v Dlhej lúke.

● SM: Dnes o 15:30 bude pobožnosť krížovej cesty. Túto krížovú cestu pripravili učitelia a žiaci z  CZŠ Sv. Faustíny v Dlhej lúke.

Na budúcu nedeľu 18.3.2018 bude 12 kňazov vysluhovať sviatosť zmierenia v našej farnosti. Prosíme využite túto príležitosť vyspovedať sa pred Veľkonočnými sviatkami.

Na budúcu nedeľu 18.3.2018 bude celoslovenská  zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Pozývame vás na farskú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční na nedeľu Božieho milosrdenstva 8.4.2018. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii kostola a uhradia cestovné 15 eur do budúcej nedele 18.3.2018.

Prosíme lektorov a žalmistov o pomoc pri modlitbe lamentácii na Veľkonočné trojdnie.

Všetkých účastníkov Extrémnej krížovej cesty z Poľska aj Slovenska sprevádzame svojimi modlitbami a požehnaním. Odchod na túto krížovú cestu bude v piatok 16.3.2018 po večernej sv. omši zo Zborova.