Dlhá Lúka

Aktuálne


PredchádzajúciPrehľadĎalší

 

Liturgický program na 10. týždeň v Cezročnom období 11.6.2018 – 17.6.2018

 

Liturgický  prehľad

Zborov

Dlhá Lúka

Smilno

Stebnícka huta

Pondelok 

11.6. 

Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka

06:30

MJ

17:30

 

 

P

+ Rudolf, Pavel, Terézia Kováč

+ Marian Sliva

 

 

 

 

 

 

17:30 MJ

 

 

 

 + Ján Marcinek

 

 

 

 

 

Utorok 

12.6.

Utorok  10. týždňa v Cezročnom období

06:30

 

17:30

M

 

P

+Mária Horbajová

 

+ Cyril Kališ

17:30

MJ

+ Anna, Andrej, Terézia, Ferdinand Havranoví

18:30

P

+ František Tomeček

18:30

 

MJ

Streda 

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

17:30

M

 

+ Mária, Alojozia, Kajetán  Laš

17:30

 

MJ

 

+ Vincent, Ján, Ferdinand Exner

18:30

 

M

 + Jozef Soroka

 

 

 

Štvrtok 

14.6. 

Štvrtok  10. týždňa v Cezročnom období 

 17:30

 

M

 

+ Mária Kánska

 07:15

 

MJ

 

V škole

17:30

 

P

 + čl. rod. Špakovej, Kimakovej, Kucianovej, Špakovej

 

 

 

 

Piatok 

15.6. 

Piatok  10. týždňa v Cezročnom období 

06:30

P

 

+ Ján, Peter Kánski

17:30

 

 

M

 

 

 ZBP čl Br. PM. Škapuliarskej

17:30 MJ

 

ZBP Ctiteľov nepoškvrnenej PM.

 

 

 

 

 

Sobota 

16.6. 

Sobota  10. týždňa v Cezročnom období

07:30

 

 

MJ

+ Andrej, Zuzana, Milan Hudaček

06:00

 

M

Za Stanislava a Martu

07:30

P

 ZBP Pavlína Gurská

80rž.

 

 

 

 

Nedeľa 

17.6. 

11. Nedeľa  v Cezročnom období

07:30

 

10:30

 

 

MJ

 

P

 

 

+ Jozef Bodík

 

Na úmysel

07:00

 

 

10:30   

 

M

 

 

MJ

+ čl. br. PM. Škapuliarskej

 

+ čl. Br. Sv. Michala

09:00  

 

 

P

 + Beáta Dinisová

09:00

 

MJ

Oznamy na 10. týždeň v Cezročnom období 11.6.2018 – 17.6.2018

V piatok 15.6.2018 bude v Dóme Sv. Alžbety v Košiciach diakonská vysviacka o 10:00h.

V sobotu 16.6.2018 bude v Dóme Sv. Alžbety v Košiciach kňazská vysviacka o 10:00h.

● Prosíme vás o modlitby za nových diakonov a novokňazov.