Vitajte na stránkach Dlhej Lúky, mestskej časti Bardejova

Poškodený most v TV Markíza

Na podnet nespokojných obyvateľov mestskej časti Bardejova – Dlhá Lúka bola v utorok 21. februára 2012 o 17:00 odvysielaná reportáž o poškodenom moste v Dlhej Lúke: Cez most aj napriek zákazu.

Územný plán mestskej časti Bardejov – Dlhá Lúka

V auguste 2007 bol vypracovaný územný plán mesta (ÚPN-O) Bardejov. Ako územie, určené k riešeniu územným plánom mesta, bol stanovený sídelný útvar (mesto) Bardejov, vrátane územne odlúčených mestských častí Bardejovské kúpele a Mihaľov, a pričlenených mestských častí – pôvodne samostatných obcí Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka (pričlenené k mestu v roku 1970), v hraniciach ich katastrálnych území.

Aktuálne